Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

tyhr
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

tyhr
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagrawklasy grawklasy
tyhr
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha...  Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz? 
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viagrawklasy grawklasy
tyhr
3198 548c 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
0694 b22f 390
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
0756 6349 390
Reposted fromthementalist thementalist viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viagrawklasy grawklasy
tyhr
4473 c1ad 390
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagrawklasy grawklasy

June 28 2015

tyhr
2884 c291 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaxannabelle xannabelle
tyhr
0752 1142 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaxannabelle xannabelle
5845 1c5b 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaxannabelle xannabelle
tyhr
3939 afce 390
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
5556 b013 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaxannabelle xannabelle
tyhr
1994 8749 390
Reposted fromNicinic Nicinic viaxannabelle xannabelle
tyhr
2195 08b5 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
Prague
tyhr
Nad wszystkim co robię unosi się niezłomne poczucie ironii.
— Jim Morrison
Reposted fromnatinat natinat viaxannabelle xannabelle
tyhr
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
tyhr
2201 044e 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl