Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

tyhr
7489 ff9b 390
Reposted fromoll oll viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
5675 2703 390
Reposted fromcoldcherry coldcherry viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
0439 0e38 390
Jak żyć......

February 14 2017

tyhr
tyhr
Reposted frompunisher punisher viaorelh orelh

July 10 2015

tyhr
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viagrawklasy grawklasy
tyhr
2034 1153 390
tyhr
3171 8509 390
florence!
tyhr
9575 67ea 390
tyhr

July 09 2015

tyhr

July 08 2015

tyhr
3691 b4f3 390
Reposted frommental-cat mental-cat viacoffeebitch coffeebitch
tyhr
How to be happy
tyhr
6242 b840 390
storm in Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan
tyhr
9875 9805 390

July 07 2015

tyhr
9774 32cc 390
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viapoznan poznan
tyhr
9780 5819 390
Reposted fromhormeza hormeza viapoznan poznan

July 05 2015

tyhr
7510 4f97 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viagrawklasy grawklasy
tyhr
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— A. Bracken - "Mroczne umysły"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl